home
spankingforum.nl
smverhalen.nl
Spanking & Sm Forum

Forum:
Welkom
SpankingForum
SM Verhalen
Spanking Verhalen
Overzicht & Uitleg

Zoek op:
verhalen om mee te beginnen   om mee te beginnen
Goud! prachtige en milde verhalen, eerste keus van de Beheerder  prachtig en mild
Verhalen met heel bijzonders volgens de Beheerder - glij over het pictogram om te weten wat    bijzonder
  spanking verhalen
verhaal pictogram
schrijversnaam
uitgebreid zoeken

Nieuw:
Afgelopen Week
Afgelopen 2 Weken
Afgelopen Maand

Handig:
Aanmelden
Log In
Log Uit
Wijzig Profiel
Site-etiquette
FAQ: veelgestelde vragen

Aanbevolen:
Erobird Boekenwinkel

sm & spanking verhalen & forum

Welkom
Forum
Verhalen
Spanking
Verhalen
  Verhalen
Zoeken
Boekwinkel
Aanmelden
Log In  Log Uit

 

Een verhaal van:  
Paul Gérard


  Oppasser


Beoordeling: nog geen

Vind je dit verhaal erg goed
of juist niet
geef dan hier je waardering:
 (Waardeer!)
Aantal waarderingen tot nu toe: 0

Gepost op zondag 06 november 2011 - 06:13 pm:       


Afzonderlijke Golven


waar Paul en Marny afwisselend dezelfde gebeurtenis beschrijven: zij de clïent en hij de therapeut
Inleiding door reintoch

Dit verhaal vormt een onderdeel van de cyclus "Therapeuten & Cliënten".
Het bestaat dankzij het feit dat schrijvers op elkaar zijn gaan reageren. Janneman verdient daarvoor de lof dat hij als eerste daarmee is begonnen.
Het is een buitengewoon vruchtbaar concept gebleken.
Brieven, reacties, en therapie sessies buitelden over elkaar heen.

Maar voor mij vormt dit verhaal in ieder geval het absolute hoogtepunt.
Het ontstond nadat de cyclus eigenlijk een beetje op een doodpunt was beland (want samen schrijven is denk ik één van de allerlastigste vormen van schrijven). Ik had zelf de eer om die impasse te mogen doorbreken. Paul pakte de uitdaging op.
Zijn eerste bijdrage hier opgenomen is het resultaat.
Het verwijst volop naar wat er daarvoor had plaatsgevonden. Ik heb zoveel mogelijk die verwijzingen in de vorm van een link daar naar toe geplaatst: .
Ook als er op een inhoudelijk interessante manier is gereageerd op een bijdrage, heb ik die voorzien van een link.

Het is uiteindelijk een verhaal geworden waarbij in iedere bijdrage zowel verdergegaan wordt als teruggekeken maar dan vaak met een geheel eigen beleving (en soms zelfs invulling) van wat daarvoor gebeurde.
En juist dàt maakt dit verhaal zo spannend.
Want steeds als je denkt dat je weet hoe het 'zit' blijk je weer op het foute been te zijn gezet.
Blijkt de schurk geen schurk, of toch weer wel. De slet geen slet, of ....
Veel leesplezierPaul Gérard

therapeut P.: een nieuw gezicht, een nieuwe visie?We verplaatsen onze aandacht naar de praktijkruimte van therapeut P.
Therapeut P. zit achter zijn bureau, een schrijfblok voor zich.
Schuin naast het bureau staat een fauteuil, voor de cliënt, nu leeg.
In de hoek bevindt zich een divan, een klassieke behandeldivan, ook leeg nu.
Daarnaast een fauteuil, identiek aan de eerste, hier voor de therapeut bedoeld.
Het is mevrouw M. die binnenkomt.
Onze therapeut verzoekt mevrouw naast hem plaats te nemen en vraagt wat de klachten zijn, zijn pen in de aanslag.
Mevrouw M. schudt haar hoofd: “ik heb geen klachten maar een klacht.”
De therapeut kijkt haar onbegrijpend aan.
Mevrouw M.: “u bent toch ook van de tuchtcommissie van de NPV? De Nederlandse Psychologen Vereniging.”
De heer P. knikt instemmend, “maar wat...”
“Ik heb een klacht over een collega van u. Lid van de NPV.”
Heer P. zucht en legt zijn schrijfwerk neer om een formulier te pakken: “vertelt u het maar.”
“Ik ben onder behandeling van de heer de Man. J. de Man. De heer de Man kan zijn ogen niet van mij afhouden. Iets wat wederzijds is overigens.”
“De heer de Man is een therapeut. Zijn beroepshouding...”
“U heeft gelijk, maar daar gaat het mij niet om. De heer de Man heeft mij hard aangepakt. Hij heeft mij ontkleed, mij vastgebonden, mij gegeseld.”
De heer P. siste tussen zijn tanden: “zo zo zo. Ik ben bang dat dat het eind betekent van de bevoegdheid van...”
“Met zijn bevoegdheid was niets mis. Hij handelde na consultatie...”
“Professionele consultatie?”
“Zeker, psycholoog R.”
“Dan heeft psycholoog R. dus naar uw inziens...”
“Mijn psycholoog heeft me eerst overgedaan aan zijn collega, de heer R. Na daarvoor zijn advies te hebben gevraagd.”
“Met uw toestemming?”
“Had hij die dan nodig?”
“Dat dunkt me wel. Zegt u nu zelf, overgedaan worden is toch voor een patiënt...”
“U ziet het verkeerd, ben ik bang. De heer M. had alle recht. En de heer R. ook. Ik ben...”
“Het spijt mij mevrouw, maar uw recht als patiënt werd ernstig geschonden op het moment dat...”
“Ik heb geen rechten.”
“U heeft geen rechten? Maar waarom komt u dan bij mij?”
Mevrouw M. zuchtte. Dit ging niet volgens plan. Ze probeerde het opnieuw.
“Het ging pas mis toen mevrouw A. er bij kwam.”
“Mevrouw A.?”
“Nou ja, Anima heet ze. Ze was mijn vriendin. Is. En na wat er allemaal gebeurd is...”
De heer P. keek haar vol verwondering aan.
“Anima is ook een patiënte. Niet van de heer M., maar van de heer R. En toen dus daarna ook van de heer M., de heer de Man.”
“Ook overgedaan?”
Mevrouw M. keek hem vragend aan: “Overgedaan? Hm, zo zou je het ook kunnen stellen. Maar nee, ik denk eigenlijk meer uitgeleend. Ja, uitgeleend is de correcte formulering.”
“Maar mevrouw M. Uitlenen doet men niet. Patiënten leent men niet...”
“Maar het was voor zijn eigen bestwil.”
“Voor wiens bestwil?”
“Nou voor de Man natuurlijk. Die had hulp nodig. En door mijn vriendin aan hem uit te lenen, kon hij eindelijk leren mij aan te kunnen. Door haar te laten toekijken, kon hij mij mijn lesje leren. Durfde hij dat dan eindelijk, denk ik. Omdat dat dan ook goed voor haar zou zijn. Om te kijken naar mij, bedoel ik.”
“Maar mevrouw, therapie is geen kijkdoos. U heeft recht op privacy, op....”
“Ik heb u toch al gezegd dat ik geen rechten heb. Nou ja, ik bedoel... Als u nu gewoon even luistert. Daar bent u toch zo goed in?”
De heer P. knikte gelaten. Dat was waar, daar was hij heel goed in. Ook zijn empatisch vermogen werd alom geroemd. Maar deze vrouw... Hoe ze sprak, hoe ze bewoog, wat ze zei.... het was verontrustend.
Maar ze had gelijk. Hij zou proberen te luisteren.
“U heeft vast helemaal gelijk. Dat wat mijn therapeut deed ethisch helemaal niet door de beugel kan. Maar het is een goed mens. Hij bedoelde het goed. Ik zie u nu al weer schudden dat dat niet terzake doet, maar het is wel zo. En uiteindelijk ben ik er beter van geworden. Heeft het me goed gedaan. Is mijn vriendschap met Anima heel hecht geworden. En heb ik ook wat meer vertrouwen in hem als therapeut gekregen. Echt waar.”
“Dus u wilt geen klacht indienen tegen de heer de Man?”
“Niet echt.”
“Neemt u het mij kwalijk als ik zeg dat ik u niet kan volgen. U wilt tegen de heer de Man wel of geen klacht indienen?”
“Nou een beetje. Kijk, zie. Het is dat hij. Ik bedoel R. die heeft alles...
“U verwijt de heer R. zijn optreden jegens u. Zijn overname, zijn collegiaal advies...”
“Nee, helemaal niet. Of wel, maar daar gaat het niet om. Als u nu...”
“Ik begrijp het, u wilt dat ik luister. Maar als u nu ter zake komt?”
Mevrouw M. zuchtte en haalde diep adem.
“Het gebeurde toen heer R. weer het initiatief nam. Hij liet ons allemaal naar zijn praktijkruimte komen. Ik, Anima, en heer de Man. We moesten tekenen.
En toen heeft hij mij laten slaan. Door de heer de Man. Me uitgekleed. Me vastgebonden. Me geblinddoekt. En me zelf gegeseld. Keer op keer. Waarmee? Waarmee niet? Een zweep, een pollepel, een mattenklopper, een cane en mijn god waarmee wel niet meer.”
De heer P. hoorde met ontzetting haar relaas aan, maar was zo wijs haar niet meer te onderbreken.
“Het was verschrikkelijk. Maar ik denk dat ik het er naar gemaakt heb. Ik heb ze uitgedaagd. Beide. Toch weet ik niet of...”
Mevrouw vermande zich.
“Maar daar gaat het niet om. Hij strafte haar ook. Mijn Anima. Hij kleedde haar uit. Helemaal. En sloeg haar, zo wreed...”
Mevrouw had zichtbaar moeite om verder te gaan.
“Hij sloeg haar. Gaf zelfs de Man opdracht om haar te slaan. Net zoals hij mij deed. Ook haar ketende hij vast. Ook haar blinddoekte hij. Ze was zo machteloos. Hij zo meedogenloos.”
Even was het stil.
“Weet u, ze is geen masochiste.”
“Sindsdien verstopt ze zich voor iedereen.”
“Zelfs voor mij.”

Het werd stil. Eindelijk was het hoge woord er uit. Haar bezorgdheid. Haar liefde. Haar boosheid op hem die dat alles zo makkelijk bruuskeerde.
Ook de heer P. zweeg.
Dacht na.
En stond vervolgens op, nam mevrouw M. bij de hand en leidde haar naar de behandelbank.
“Gaat u liggen mevrouw. Ontspant u zich. Goed zo. Sluit uw ogen..... Wat voelt u als ik...”
P. had naast haar plaats genomen.
En terwijl zij naar zijn woorden luisterde, haar ogen gesloten, keek hij hoe ze daar lag.
Haar boezem die duidelijk op en neer ging. Haar korte rokje, opgekropen langs haar dijen, haar.....
Marny

Laaiend Vuur

of: Mahler's vijfde symphonie


Ik lig op de bank in de praktijkkamer van therapeut P. Dokter P, zoals hij alom bekend staat. Ik luister naar zijn biologerende stem en geruststellend slaak ik een diepe zucht. Nu zal alles wel in orde komen. Deze dokter zal mijn Anima wel kunnen helpen. Hoewel …..? Vlak voordat ik mijn ogen sloot, zag ik hem kijken. Naar de rand van mijn rokje. En toen kwamen de twijfels van vanmorgen weer levensgroot naar voren.
Normaal gesproken legt mijn meester elke dag mijn kleding voor me klaar. Hij bepaalt wat ik draag en ik trek, zonder morren, aan wat hij heeft uitgezocht. Alleen, uitgerekend op deze dag, heeft hij me een keuzemogelijkheid gegeven. Voor het eerst in 15 jaar mocht ik kiezen welke outfit ik aan wilde trekken. Onvoorstelbaar. Hij had het op elk ander moment mogen doen, maar juist vandaag, op deze belangrijke dag, laat hij me kiezen. Hij had twee prachtige outfits uitgezocht, het ene bestond uit een paar naadkousen met jarretels. Daarbij een prachtige zwarte jurk met een split in de rok van hier tot Tokyo, en een decolleté, zo diep uitgesneden dat je je in de grotten van Han zou wanen. Stijlvol, maar wel uitdagend. Ik heb heel lang in tweestrijd gestaan, de jurk is zó mooi, het staat me zó goed. Maar uiteindelijk heb ik toch maar gekozen voor het andere setje, want ik wilde dokter P. vooral niet uitdagen. Hij mocht eens tot de conclusie komen dat mijn klacht ongegrond was. En dus trok ik het andere rokje aan. Bij elke stap ruist het rokje heen en weer langs mijn blote benen. Ik noem het vaak schertsend het bouwvakkersrokje omdat geen enkele bouwvakker het kan weerstaan. De fluitconcerten die ik hoor als ik langs loop, zijn ware uitvoeringen van Mahler's vijfde symphonie. Aah….
Ik dwing mezelf weer terug te keren naar het heden en kijk door mijn oogharen naar dokter P. Ongemerkt bekijk ik hem van top tot teen en een zacht gekriebel begint mijn buik te verwarmen. Hij heeft prachtige blauwgrijze ogen en hij komt als een vaderfiguur op mij over. Zonder dat ik het zelf besef, kom ik overeind en trek mijn knieën op. Als een klein meisje sla ik mijn armen om mijn benen heen en leg mijn wang op een knie. Ik kijk hem met grote poppenogen aan en vraag of hij iets voor mijn Anima kan doen. Ik leg hem nog een keer uit dat Anima geen masochiste is, maar behoefte heeft aan een strenge meester. Eentje die haar in haar nekvel grijpt en haar stevig tegen zich aantrekt. Die haar lichaam laat sidderen van anticipatie, aan wie ze zich helemaal kan overgeven. Een sterke meester die haar kan buigen, maar niet breken. Een man bij wie ze zich, net als ik nu, als een klein meisje veilig kan voelen. Een echte kerel die haar in haar oor fluistert dat ze van hem is, en dat hij alles met haar kan en zál doen. Een bink die haar naar al haar grenzen brengt, en er overheen laat gaan.
Aah ….
Terwijl ik aan dokter P. uitleg wat ik voor Anima wil, kruipt mijn rokje ongemerkt nog verder omhoog. Het randje van mijn broekje is nu zichtbaar en ik zie dat dokter P. zijn adem inhoudt. Een subtiel glimlachje komt op mijn gezicht tevoorschijn. Ik besef dat ik uiteindelijk toch de goede outfit heb aangetrokken. Met die sexy jurk had ik deze man nooit kunnen verleiden. Nee, het is juist dit korte rokje dat het hem doet.
De gloed in mijn buik is nu aangewakkerd tot een laaiend vuur ….
Paul Gérard

Herbeleving


Mevrouw M. ligt vredig op de bank. Merkwaardig toch hoe het vanzelfsprekende handelen van een zachtaardige therapeut werkt op vrouwen als M.
Zachtaardig, ach, het is een imago dat heer P. goed past.

De therapie vangt aan. Zijn stem is vriendelijk doch dwingend.
Stapsgewijs brengt hij haar terug naar de ervaring die zo traumatisch voor haar was. Eerst haar eigen kastijding. Hij laat haar eerst een voorstelling maken van het werkvertrek van R. Hoe zij daar binnen kwam. De heer R. die haar begroette. De aanwezigheid van de Man. Herkenning van haar vriendin. Hoe R. haar vervolgens benaderde.
Hij hoeft niet te weten wat daar precies gebeurde, het is voldoende dat zij het herbeleeft. De suggesties die hij haar doet, zijn voldoende.
Nee, hij weet niet wat zij daar heeft meegemaakt. En zolang die belevenissen door haar niet als traumatisch ervaren werden, wil hij ze ook niet weten. Want een beeld daarvan heeft hij al gekregen en dat beeld bevalt hem niet. Ze had zich moeten uitkleden, had ze hem verteld, en erger, ze had zich door hem laten geselen. Gebonden en geblinddoekt werd zij zelfs, had hij begrepen. Zij had daarin toegestemd.
Hij moet zelf onwillekeurig huiveren van een dergelijk beeld en ziet haar nu hetzelfde doen: ze was waar hij haar heen wilde leiden.

Hmm, maar niet alleen huiveren. Subtiel schuift haar bovenlip over haar onderlip. Haar lippen worden vochtig. Veroorzaakt door bewegingen van haar tong, weet hij. Wat zelf weer veroorzaakt wordt door een sterke sexuele stimulans. Opgeroepen door de gebeurtenissen die ze nu herbeleeft. Ach, vrouwen als zij zijn zo makkelijk te doorzien. Maar het vormt in ieder geval een aantrekkelijk beeld om naar te kijken, geeft hij toe. Hij heeft daar duidelijk een zwak voor.
Maar hij weet zich te beheersen.
Ze is nu gereed om teruggeleid te worden naar haar trauma. Hij vraagt haar te focussen op haar vriendin. Herinnert aan wat zij moest doormaken. Hoe zij zichtbaar leed. Hoe ze na afloop ineengedoken zat, in haarzelf gekeerd. Hoe zij ieder oogcontact met haar vermeed.
Onder haar oogleden ziet hij haar ogen heftig heen en weer gaan. Even lijkt het zelfs of zij hem aankijkt. De emotie van het verleden is echter te sterk. Ze huivert en weer kruipt haar rokje iets verder omhoog.
Zijn woorden komen nu als vanzelf, terwijl zijn ogen aan haar lichaam vastgekleefd zijn. Haar boezem gaat steeds heftiger op en neer. Haar dijen wrijven heel lichtjes langs elkaar. Het is echter het moment dat haar rokje zover opkruipt dat hij haar slipje zou moeten zien, dat zijn adem en zijn woorden stokt.

Maar M. merkt het niet. De herbeleving van haar trauma is te sterk. De wanhoop van haar vriendin is te voelbaar. M. wil haar troosten, maar is daartoe niet in staat. Haar vriendin’s wanhoop is te groot, ze sluit zich in zichzelf op.
Maar ze wil zo graag dichtbij haar zijn, haar helpen, meevoelen. Ze voelt zich schuldig over haar eigen opwinding zo juist. Had zij juist toen niet strijdbaar moeten zijn. Haar vriendin moeten verdedigen? Of in ieder geval moeten beseffen dat wat bij haar genot opriep, bij haar vriendin slechts pijn betekende?
Maar ze kon haar niet helpen. Toen niet en nu niet. Het enige wat ze kon doen, was voelen wat zij voelde.
Ze zag haar daar weer zitten, als een klein meisje. Ineengedoken, van de wereld afgewend. Armen om zichzelf heen geslagen. Kijkt, zonder te zien. Nee, het was niet alleen pijn wat ze voelde. Dat kon niet. Ook een onbereikbaar verlangen. Dat moest wel, dat kon niet anders.
Zonder het te beseffen komt ze overeind. Ze trekt haar knieën op. Legt haar armen om haar benen, haar wang op haar knie. En kijkt hem aan, met grote ogen.
“Help mijn Anima,” fluistert ze.

Maar hij luistert niet. Hij hoort niet dat zij vraagt om haar te helpen. Haar woorden hebben voor hem geen betekenis. Want hij ziet waar hij zojuist niet naar wilde kijken. Wat nu onmiskenbaar zichtbaar is. De rand van haar broekje.
Hij moet helder blijven denken. Hij is therapeut.
Hij moet luisteren:
“Een man bij wie ze zich, net als ik nu, als een klein meisje veilig kan voelen.”
Hij zucht.
Wederom gered. Want dit zijn voor hem bekende woorden, woorden waar hij al zo vaak mee gewerkt heeft.
Hij kijkt haar aan. En ziet dat ze gelijk heeft. Daar zit een klein meisje, hunkerend naar veiligheid.
Maar ze praat verder. Heeft het over een echte kerel die haar in haar oor fluistert dat ze van hem is, en dat hij alles met haar kan en zal doen.
Hij begrijpt het niet. Woorden en houding zijn met elkaar in strijd.
“Een bink die haar naar al haar grenzen brengt, en er overheen laat gaan.”
Ah, nu pas kan hij haar woorden plaatsen. Ze heeft het niet over zichzelf, maar over haar vriendin.

Hoe subtiel is ze. Bijna was hij meegegaan in haar verleidelijke pose van het kleine meisje die verlangt naar de sterke man. Maar hij realiseert zich bijtijds dat ze haar gevoelens transponeert. Dat ze haar eigen gevoelens plaatst in de personage van haar vriendin: klaarblijkelijk is het proces van overdracht heel sterk bij haar ontwikkeld. Iets waar hij zijn voordeel in haar therapie mee kan doen.
Vandaar de tegenstrijdigheid tussen haar houding van het kleine -maar oh zo verleidelijke- meisje in contrast tot de woorden van een sexueel geobsedeerde vrouw. Natuurlijk... overdracht.
Hij is weer therapeut, hij is weer bij de les. Net op tijd om haar definitieve verleidingsdaad te voorzien: haar rokje dat net nog een stukje verder opkruipt.
Oh, ze is geraffineerd, mevrouw M. Bewust dan wel onbewust, daar is hij nog niet over uit.
Maar dat ze dacht dat haar broekje daarvoor nog net niet zichtbaar was, dat weet hij zeker. Daarvoor is haar beweging te bewust onbewust.
Net zoals ze nu vermoed dat het dat wel is. Vrouwen weten dat soort dingen. Bewust dan wel onbewust. Maar voor een therapeut maakt dat niets uit.
Wat ook onmiskenbaar waar is, is dat hij nu het volle zicht op haar broekje heeft. Zo maagdelijk wit. Of ziet hij kleine vochtplekjes? Hij wendt zijn blik af want realiseert zich dat wat hij ziet ook bij hem een onbewuste reactie losmaakt: zweetdruppeltjes op zijn voorhoofd.
Hij beseft dat zij ze ziet. Maar dat is niet erg. Als ze denkt dat haar verleiding op hem het gewenste resultaat heeft, maakt dat haar open en kwetsbaar.
Gereed om haar ziel te raken.

Hij gaat staan en draait zijn rug naar haar toe. Bewust iets nerveus. Laat haar maar denken dat ze succes heeft. Hij ademt diep in en uit. Dwingt zichzelf om tot rust te komen. Want, ook al bereikt ze waarschijnlijk niet waar ze op uit is, hij kan niet ontkennen dat ze hem in haar ban heeft. Veel meer dan hij eigenlijk bereid is toe te geven. Hij staart naar het portret van Freud aan de muur. Dat geeft hem kracht. En rust.
Hij gaat zitten en buigt zich naar haar toe. Het is weer de therapeut die spreekt:
“Je wilt zo graag een meisje zijn. Zo zie ik je ook hier voor me zitten. Je armen om je knieën geslagen, je wang op je knie. De aandoenlijke houding van een meisje, een klein meisje. Ook je ogen zijn de ogen van een klein meisje, mooie grote poppenogen. Vol onschuld en vol verwachting kijk je me aan.”
En, met een amper merkbare stemverheffing, maar even vriendelijk als daarvoor:
“maar je bent een slet.”
Marny

De CharlatanEn u mijnheer ….. bent een charlatan.
Ik draai me op mijn billen om, zet mijn voeten op de grond en recht mijn rug. Ik kijk met opgeheven hoofd en een peinzende blik in de richting van de muur waar zeven zilveren schilderijtjes hangen.
Waar zou hij die diploma’s vandaan hebben? Bij elkaar gespaard met zegeltjes? Of gratis ontvangen bij het pakkie boter? Ik moet er even om lachen. Die diploma’s ….., daar heeft hij járen voor moeten studeren. Bloed, zweet en tranen heeft het hem gekost om zover te komen. Híj, die alom gerespecteerd wordt door zijn collega’s. Híj, die geadoreerd wordt door iedereen die hem kent. Een charlatan? Ja natuurlijk is hij een charlatan. Hij heeft een hokjesgeest. Hij is net zo erg, misschien zelfs wel erger dan psycholoog R. Die bepaalde dat ik een masochiste was en dacht dat een flink pak slaag me wel goed zou doen. Deze dokter werpt één blik op mijn slipje en bepaald meteen dat ik een slet ben.
Ik schud heftig met mijn hoofd, alsof ik de wanstaltigheid van zijn woorden van me af wil schudden. Ongemerkt schuift mijn rokje iets hoger op dan mijn bedoeling was. Maar omdat ik zo graag wil bewijzen dat ik geen slet kán zijn, valt het me niet direct op. Dan zie ik dat hij weer naar het randje van mijn rok zit te staren. Het zweet verschijnt op zijn voorhoofd. Hoofdschuddend vraag ik me af of dat komt door het uitzicht op mijn dijen. Ik bekijk hem nu eens goed en realiseer me wat een klein mannetje het is. Zo groot is hij helemaal niet, ik kan me niet eens meer herinneren waarom hij indrukwekkend was. Hij is geen haar beter dan al die andere therapeuten, psychiaters en psychologen. Eén pot nat.

“Mijnheer, ik zal u bewijzen dat ik geen slet kán zijn. Ik heb u aan het begin meerdere malen geprobeerd duidelijk te maken dat ik geen rechten heb. Tijdens mijn huwelijksplechtigheid heb ik de gelofte van gehoorzaamheid afgelegd. En gelooft u mij, ik ben een heel gehoorzaam meisje. Hoewel ….”
Beschaamd buig ik mijn hoofd.
“Ik ben niet helemaal eerlijk geweest, dokter. Zo af en toe voel ik de drang om eens helemaal uit de band te springen. Meestal vindt mijn echtgenoot dat wel goed, zolang ik het niet al te bont maak. De laatste keer echter, ben ik iets te ver gegaan en daarvoor heeft hij me gestraft.”
Dan rollen ineens de waterlanders over mijn wangen en snikkend beken ik dat mijn echtgenoot me vanaf dat moment negeert.
“En toen begonnen de problemen. Want hoe langer hij me negeert, hoe geiler ik word. Ik kan er niets aan doen. Echt niet. Ik kan aan niets anders meer denken. Het is maar goed dat ik niet zonder slipje de deur uit ga, want ik zou werkelijk niet weten hoe ik voor anderen verborgen zou moeten houden, dat ik zo verschrikkelijk nat ben.”
Geschrokken van mijn eigen woorden vraag ik me af of mijn slipje op dit moment ook nat is.reintoch

dit ‘verhaal’ is opgedeeld in 3 delen
voor het volgende deel: gebruik onderstaande linkverhalen maken dromen waar      naar het vorige hoofdstuk/verhaalnaar het volgende hoofdstuk/verhaal      

 

Marny
Bevlogen lid
Inlognaam: Marny

Bericht Nummer: 115
Aangemeld: 06-2004


Beoordeling: nog geen
Stemmen: 0 (Waardeer!)  

Gepost op zondag 06 maart 2005 - 10:10 am:       

SchitterendMijn beste Paul,

Dit verhaal heeft een intrigerende wending gekregen, en gelukkig helemaal passend in het verhaal. Prachtig, hoe je de gebeurtenissen en de gevoelens van de spelers hebt weten samen te brengen. Mijn complimenten.

knuffie
Marny


Soms mag een fantasie een fantasie blijven.

 

anima
Bevlogen lid
Inlognaam: Anima

Bericht Nummer: 76
Aangemeld: 08-2004

Beoordeling: 
Stemmen: 1 (Waardeer!)  

Gepost op zondag 06 maart 2005 - 10:06 pm:       

Samenkomen van stromenBeste Paul,

ik ben het volledig met Marny eens, het is erg mooi om te lezen hoe alles in elkaar (ge)past (wordt), hoe de patiënten/therapeuten tot leven lijken te komen en er zelfs nog een nieuw personage geïntroduceerd wordt.
Het wel even schrikken wat de essentie van al het reeds geschrevene blijkt, maar ach, schrikken vond ik altijd al leuk.

Erg knap met andere woorden.

Met benieuwde groet,

Anima.

"Sta op", sprak Hij, "opdat je voor Me kan knielen."

 

anima
Bevlogen lid
Inlognaam: Anima

Bericht Nummer: 77
Aangemeld: 08-2004

Beoordeling: nog geen
Stemmen: 0 (Waardeer!)  

Gepost op dinsdag 08 maart 2005 - 01:51 pm:       

Even openhartigBrieven van de heer P
Dat wakkert volgens mij enkel nog meer creativiteit aan. Ik heb er het volste vertrouwen in dat ze niet dusdanig opgesteld zijn dat alles van A tot Z vastligt en niemand zich er nog uit kan schrijven. Het lijkt me erg leuk, graag dus.

Patiënte A=Anima?
Hoewel het niet mijn intentie was om vanuit mezelf te schrijven, bleek het gaandeweg onmogelijk om dat (in dit geval) niet te doen, ook al doordat Marny en Janneman blijkbaar inzicht begonnen te krijgen in mijn persoontje en hier fijntjes op inspeelden.
(Ik overwoog uit 'protest' zelfs een scéne met Dr De Man die zich in een wel erg compromitterende situatie bevond om Janneman op een ander spoor te zetten, maar toen ik dat aandroeg, werd er iets gesuggereerd voor patiënte A wat ik haar liever niet zag gebeuren. A werd Anima.)

Over pijn
Patiënte A is weliswaar geen echte masochiste, maar heeft meer met pijn dan jullie mogelijk denken. Het klopt wel dat ik ietwat geschrokken was na de laatste vrolijke get together en dat ik me er moeilijk mee kon identificeren. Het hier uitleggen is me te naakt, het verdere verloop (of MSN ) zal wellicht meer klaarheid scheppen.

Vier-of-meer-in-één
Het lijkt me inderdaad een hele tour de force om de touwtjes van vier verschillende poppetjes tegelijk te bedienen, maar ik zeg zeker niet dat het niet kan. Dat ik me er zelf liever niet aan waag neemt niet weg dat ik die poging bij anderen boeiend vind en waardeer.

Verdere verloop?
Majority rules, zo lang het leuk blijft. Ik lees wel hier (of via pb) wat jullie willen.


Liefs,

Anima.


"Sta op", sprak Hij, "opdat je voor Me kan knielen."

 

anima
Bevlogen lid
Inlognaam: Anima

Bericht Nummer: 78
Aangemeld: 08-2004

Beoordeling: nog geen
Stemmen: 0 (Waardeer!)  

Gepost op dinsdag 08 maart 2005 - 02:01 pm:       

Voelbaar vuurLieve Marny,

wil jij wel eens even uit mijn hoofd blijven ja!? Grapje, ik vind het erg knap geschreven, het kledingsdilemma is een erg fijne 'rode draad', net zoals de titel me ook weer laat glimlachen.

Het is zeer aangenaam lezen zo, ga vooral zo verder maar concentreer je alsjeblieft ook even op iemand anders dan die patiënte A-dat geldt ook voor de anderen. (Of ik laat jullie allemaal erg vreemde dingen doen in m'n volgende toevoeging! )


Liefs,
Anima.


"Sta op", sprak Hij, "opdat je voor Me kan knielen."

 

Paul Gérard
Oppasser

Bericht Nummer: 50
Aangemeld: 04-2003


Beoordeling: nog geen
Stemmen: 0 (Waardeer!)  

Gepost op dinsdag 08 maart 2005 - 09:55 pm:       

de ideale voorzetLieve Marny,

Bedankt voor je perfecte vervolg op mijn eerste voorzet.
Een schrijver kan ze zich niet beter wensen.
Niet alleen sluit je perfect aan bij wat ik al beschreven heb,
je geeft er ook nog je eigen draai aan,
terwijl het blìjft kloppen.
Je geeft een eigen voorzet waar ik wel op móet reageren
maar zo dat ik mezelf kan blijven.
Dat geeft een heerlijk gevoel: jij en ik zijn schrijvers - die elkaar respecteren.
Paul.
ps: het betekent wel dat het goed moet en dat kost even tijd. Vandaar alvast deze reactie.
verhalen maken dromen waar

 

anima
Bevlogen lid
Inlognaam: Anima

Bericht Nummer: 83
Aangemeld: 08-2004

Beoordeling: nog geen
Stemmen: 0 (Waardeer!)  

Gepost op zondag 13 maart 2005 - 06:20 pm:       

'Oorstrelend'Beste Paul,

ik kan niet anders dan mijn diepe bewondering neerschrijven voor hoe jullie op elkaar anticiperen/inspelen. De overgang in die laatste alinea is niks minder dan subliem.
Een symfonie, gaf Marny al aan, en dat is het exact, met jullie woorden, wendingen en subtiele zinspelingen als waaier aan instrumenten. Prachtig.


Anima


"Sta op", sprak Hij, "opdat je voor Me kan knielen."

 

Janneman
Oppasser

Bericht Nummer: 107
Aangemeld: 03-2004


Beoordeling: nog geen
Stemmen: 0 (Waardeer!)  

Gepost op dinsdag 15 maart 2005 - 11:32 am:       

ErotischLieve Marny,

Sommige dingen hoef je je niet af te vragen, sommige dingen zijn gewoon zeker......

Dit is dan wel een SM-site, maar in jouw verhaal is niet veel SM te vinden. Dat is echter helemaal niet erg, want het is bijzonder erotisch. En eigenlijk vind ik licht erotische verhalen ook heel mooi.

Ik heb zo'n vermoeden dat patiënte M nog meer therapeuten om haar welgevormde vinger gaat winden.

Ik was even een weekje weg en wist niet wat ik zag in mijn mailbox. Prachtig zoals het psychologenfeuilleton door jullie allemaal weer nieuw leven is ingeblazen. Ik zit natuurlijk al te broeden op een inbreng van de heer De Man....


Janneman


Fantasie is belangrijker dan kennis - Albert Einstein

 

reintoch
Beheerder

Bericht Nummer: 68
Aangemeld: 02-2002


Beoordeling: nog geen
Stemmen: 0 (Waardeer!)  

Gepost op zondag 20 maart 2005 - 03:28 pm:       

sm en erotiek in verhalenNog een reactie op Janneman's uitspraak dat:

citaat:

Dit is dan wel een SM-site, maar in jouw verhaal is niet veel SM te vinden. Dat is echter helemaal niet erg, want het is bijzonder erotisch. En eigenlijk vind ik licht erotische verhalen ook heel mooi.Nu is het verhaal waar je op doelt: "De Charlatan" inmiddels behoorlijk gewijzigd, maar niet op die manier; ik bedoel het is nog net zo SM en erotisch (of niet) als daarvoor.
Zelf kan ik je uitspraak niet echt plaatsen. Voor mij is dit verhaal zelfs meer SM dan licht erotisch. Terwijl dat bij veel andere verhalen andersom is.

Maar wat mij echt intrigeert is dat je beide aspecten tegen over elkaar zet.
  • Wanneer is een verhaal SM.
  • En wanneer is het licht erotisch.
  • En wanneer hoort het hier dan thuis.
Een mooi voorbeeld daarvan zijn de verhalen van Paul Gérard.
In veel van zijn verhalen komt geen SM-daad voor.
En ook geen erotiek.
Toch vormen ze voor mij erg opwindende SM.
En zijn ze (daardoor) ook zeer erotisch.
Ook al gebeurt er niks, de suggestie is voldoende.
Zelfs in deze therapieverhalen. Zo'n P. is haast a-seksueel. En toch is de sfeer broeierig, erotisch geladen.

Overigens, als je veel van de reacties op Paul's verhalen leest, is daar wel de vraag om 'eindelijk actie'. Maar juist omdat hij daar (meestal) niet op in gaat, blijft de spanning. Als er dan gestraft wordt, dan ....
Dus schrijvers: volg zijn voorbeeld. Wat mij betreft mag er best wat minder gegeseld worden.
Voor mij wordt het pas echt opwindend als je er heel langzaam, maar heel bewust naar toegeleid wordt.

Oh ja, ik ben niet zo precies in het toestaan van verhalen. Een lichte SM ondertoon is echt al voldoende. Als ze maar goed en met zorg geschreven zijn.
billen...stil wachtend...over mijn schoot... 


 

Janneman
Oppasser

Bericht Nummer: 108
Aangemeld: 03-2004


Beoordeling: nog geen
Stemmen: 0 (Waardeer!)  

Gepost op zondag 20 maart 2005 - 03:42 pm:       

sm en erotiekHa die Reintoch,

Waar jij een tegenstelling meent te ontdekken in mijn woorden heb ik niet bedoeld die erin te leggen.
Wat jij zegt herinnert mij aan mijn wiskundeleraar, die logica probeerde uit te leggen: als het regent zijn de straatjes nat, maar dat wil nog niet zeggen dat wanneer de straatjes nat zijn het ook geregend heeft. Welnu, bij mijn woorden ligt het iets anders, maar ik heb zeker niet bedoeld te zeggen dat SM niet erotisch kan zijn, en ook niet dat een erotisch verhaal nooit over SM zou kunnen gaan.
Wat ik wel bedoelde te zeggen is dat ik in het verhaal wat minder dominantie en/of submissie meende waar te nemen en dat zijn twee dingen die ik tot de sm reken. Het hoeft niet zozeer aktie te zijn en al helemaal geen slaag, of leer, of straf, of vastbinden. Het kan heel subtiel zijn maar dan toch SM (en wat mij betreft ook erotiek). Maar vind ik één van die twee dingen niet, dan heb ik het gevoel dat het geen SM is. Let wel: het is mijn gevoel, geen waarheid.
Met andere woorden: we verschillen dus waarschijnlijk nauwelijks van mening.

Hartelijke groeten,

Janneman


Fantasie is belangrijker dan kennis - Albert Einstein

 

reintoch
Beheerder

Bericht Nummer: 69
Aangemeld: 02-2002


Beoordeling: nog geen
Stemmen: 0 (Waardeer!)  

Gepost op zondag 20 maart 2005 - 10:03 pm:       

een nieuwe poging tot discussie: sm verhalen, sm en erotiekHelaas, mijn poging om een discussie op te starten over wanneer een verhaal nu een sm verhaal is en wat de rol van erotiek daarin speelt, is niet goed begrepen.
Ik wil het juist hebben over welke gevoelens je daarbij hebt.
Wat maakt voor jou een sm verhaal een sm verhaal.
Welke rol speelt sm daar dan in.
Is dat ook een erotisch verhaal?
Wat is voor jou -lezer en/of schrijver- belangrijk?
Ik heb zelf een voorzetje gegeven met mijn reactie op de verhalen van Paul...

De eerdere uitspraak van Janneman intrigeerde me des te meer, omdat ik ze juist niet plaatsen kon.
Waarom dus Janneman, is juist dit verhaal vooral erotisch, en heel weinig sm?
Is dat alleen een gevoel?
Ik krijg de indruk dat het voor jou meer is.
Voor mij is juist dit verhaal eigenlijk niet echt erotisch, maar draait het vooral rond de boosheid van M. en haar wanhoop te falen in de ogen van haar Meester: nogal sm dat laatste, vind ik.

Maar dat beide aspecten heel subtiel kunnen liggen: daarin vinden we elkaar.billen...stil wachtend...over mijn schoot... 


 

Paul Gérard
Oppasser

Bericht Nummer: 56
Aangemeld: 04-2003


Beoordeling: nog geen
Stemmen: 0 (Waardeer!)  

Gepost op zaterdag 19 maart 2005 - 10:18 pm:       

protestGeachte heer Reintoch,
Hierbij wil ik een officieel protest indienen tegen het bespotten van een eerlijk beroep als dat van therapeut in het algemeen en de therapeutische relatie tussen cliënt en therapeut in het bijzonder door het plaatsen van een strip van mijn 'collega' dhr. Sigmund.
Een grapje kan ik waarderen, maar om juist deze strip te plaatsen direct boven mijn diagnose aangaande de problematiek van mevrouw M. is een aantasting van haar waardigheid.
In plaats dat u haar moed bewondert, suggereert u hiermee dat een diagnose voor haar van geen belang is. Dat een diagnose slechts functioneert als zelfverheerlijking van haar therapeut. Terwijl juist een goede diagnose het verschil kan maken tussen lijden en leiden, dan wel geleid worden.

Ik verzoek u daarom vriendelijk doch dringend en in het belang van mijn cliënte per ommegaande deze strip te verwijderen,
hoogachtend,
dhr. P, therapeut NPV


verhalen maken dromen waar

 

Marny
Bevlogen lid
Inlognaam: Marny

Bericht Nummer: 122
Aangemeld: 06-2004


Beoordeling: nog geen
Stemmen: 0 (Waardeer!)  

Gepost op zaterdag 19 maart 2005 - 10:42 pm:       

Protest tegen het protestGeachte heer Reintoch,

Hierbij wil ik een officieel protest indienen tegen het verwijderen van de strip.
Zoals mijn zesde zintuig reeds vele jaren geleden heeft aangegeven, is het beroep van therapeut zwaar overgewaardeerd. Deze strip geeft precies de juiste proporties weer van de metafysische verkopers van ooievaarskuitenvet.

met vriendelijke groet,
mevrouw M.


Soms mag een fantasie een fantasie blijven.

 

Paul Gérard
Oppasser

Bericht Nummer: 57
Aangemeld: 04-2003


Beoordeling: nog geen
Stemmen: 0 (Waardeer!)  

Gepost op zondag 20 maart 2005 - 12:08 am:       

protest tegen het protest tegen het protestGeachte heer Reintoch,

Ik verzoek u vriendelijk edoch dringend niet alleen de strip te verwijderen doch ook het zogenaamde protest tegen het protest.
In de eerste plaats is het bestaan van een zesde zintuig wetenschappelijk nooit aangetoond, zodat derhalve bovenstaand bericht bepaald onzinnig te noemen is.
Wat ik echter schadelijker acht is dat mevrouw suggereert dat therapeuten van het NPV de diagnose van ooievaarskuitenvet als zijnde een syndroom, ziekte, afwijking, dan wel psychose erkennen. Ik wil met nadruk stellen dat wij van de NPV ons daarvan altijd gedistantieerd hebben. Derhalve kan het ooievaarskuitenvet dus nooit, ik herhaal nooit, gerelateerd worden aan de praktijk van een aangesloten bevoegd therapeut van de NPV.
met vriendelijke groet,
dhr. P., therapeut NPV


verhalen maken dromen waar

 

Marny
Bevlogen lid
Inlognaam: Marny

Bericht Nummer: 123
Aangemeld: 06-2004


Beoordeling: nog geen
Stemmen: 0 (Waardeer!)  

Gepost op maandag 21 maart 2005 - 12:24 pm:       

protest tegen het .....Geachte heer Reintoch,

Psycho-analyse heeft te maken met onwil om het toeval te erkennen. Op een behoefte om orde te scheppen in de chaos van toevalligheden. Om wetenschap te maken van wat we niet weten. Om verklaringen te vinden voor wat niet verklaard is door de natuurwetenschap. Psycho-analyse getuigt van een verlangen naar hogere machten die alles zouden hebben veroorzaakt wat onverklaard is gebleven.

Niets is toevallig, zegt de psycho-analist. Alles heeft betekenis. Alles hangt met alles samen. Met andere woorden: de psycho-analist dankt zijn bestaan aan de wetenschappelijk niet aangetoonde psycho-analyse.

Uh .... (niet lachen)

groet,
mevrouw M.


Soms mag een fantasie een fantasie blijven.

 

au!
Nieuw lid
Inlognaam: Masochistje

Bericht Nummer: 3
Aangemeld: 02-2005

Beoordeling: nog geen
Stemmen: 0 (Waardeer!)  

Gepost op zaterdag 26 maart 2005 - 12:49 pm:       

Eerlijke meningIk vond het verhaal persoonlijk te soft
Maar ja ieder zijn voorkeur natuurlijk
Dat de kont van de slavin er minimaal zo uit ziet en dat dit ook in het verhaal aan de orde komt

 

anima
Bevlogen lid
Inlognaam: Anima

Bericht Nummer: 85
Aangemeld: 08-2004

Beoordeling: nog geen
Stemmen: 0 (Waardeer!)  

Gepost op zaterdag 26 maart 2005 - 01:37 pm:       

meningBeste au,


ik onderschrijf je recht op een eigen mening volkomen, maar ik vind het een beetje jammer dat je die niet onderbouwt. Oké, het is een voorkeur, en die moet niet onderbouwd zijn, maar het is wel leuk als feedback.

Je nuanceert zelf al door te zeggen Maar ja ieder zijn voorkeur natuurlijk, maar maakt deze nuancering ook meteen weer ongedaan door te poneren Dat de kont van de slavin er minimaal zo uit ziet en dat dit ook in het verhaal aan de orde komt, dus het lijkt me niet gewoon een normatief oordeel, maar een eis, een voorwaarde tot het 'goed' vinden van een verhaal. En dàt verdient wel een paar argumenten. Omdat ik die nergens in je betoog vond, heb ik zelf even gezocht, en vond ik in je profiel ik hou van heel veel straf, misschien is dat een tip van de sluier...

In elk geval vind ik dit onderwerp heel erg aansluiten bij de discussie die Reintoch hier probeerde op te starten. Misschien een kijkje waard?


Met vriendelijke groet,
Anima.

"Sta op", sprak Hij, "opdat je voor Me kan knielen."

 

au!
Nieuw lid
Inlognaam: Masochistje

Bericht Nummer: 4
Aangemeld: 02-2005

Beoordeling: nog geen
Stemmen: 0 (Waardeer!)  

Gepost op zaterdag 26 maart 2005 - 02:55 pm:       

normatiief oordeel of eisHelaas is het dus overgekomen als eis maar zo was het niet bedoeld meer als dat zou ik lekkerder vinden, want het is helemaal niet zo dat ik het nu een slecht verhaal vind; ik hou persoonlijk meer van een hardere aanpak, maar nogmaals het was zeer zeker geen slecht verhaal. Ik kick alleen weer persoonlijk zelf meer op harde aanpak dan op soft maar zoals ik al schreef in mijn vorige reactie ieder zijn voorkeur.

Groetjes au

 

Rein
Productief lid
Inlognaam: Rein

Bericht Nummer: 32
Aangemeld: 05-2004

Beoordeling: nog geen
Stemmen: 0 (Waardeer!)  

Gepost op maandag 28 maart 2005 - 11:54 am:       

koester de verschillen28-03-05
beste Au, Anima, Reintoch en vele anderen,
Leuk om jullie discussie te lezen: smaken verschillen, ook op het gebied van SM. De ene auteur schildert het liefst emoties, relaties, een sfeer. De ander schrijft en leest graag forse actie.
Laten we de verscheidenheid koesteren; deze komt nog meer tot zijn recht als diverse personen hun verhaal plaatsen.
Groet,
Rein [zonder toch!]

 

Janneman
Oppasser

Bericht Nummer: 119
Aangemeld: 03-2004


Beoordeling: nog geen
Stemmen: 0 (Waardeer!)  

Gepost op zaterdag 16 april 2005 - 07:12 pm:       

psycho-analysedit bericht is ook geplaatst binnen “Eva’s Therapie”.


Amice,

Uw analyse van al hetgeen waarmee patiënte M worstelt heeft mij werkelijk aangenaam getroffen. Zeer kundig uitgevoerd, waarde collega, uitermate bekwaam.
Wat mij echter waarlijk goed deed was dat u oog krijgt voor één van de meest in het oog springende aspecten van - als ik het zo mag noemen - het 'probleem M'. U spreekt nog voorzichtig van haar soepelheid maar genoeg andere termen waren wel bruikbaar geweest om aan te geven wat het is dat haar zo kwetsbaar maakt in haar omgeving. Ook al is kwetsbaarheid niet het eerste waar men aan denkt als men haar ziet, toch is dat het voornaamste waaraan gewerkt dient te worden. Het spijt mij dat zij gemeend heeft de behandeling bij mij te moeten afbreken want ik had bijzonder met haar te doen.
Dat u haar als therapeut hebt aangeraakt betekent slechts dat niets menselijks u vreemd is. Tegelijk wijst het feit dat u zich bewust bent dat u dat als therapeut niet zou moeten doen zonneklaar op uw gewetensvolle vakmanschap. Met uw welnemen zou ik u erop attent willen maken dat ik van mening ben dat juist een liefdevolle aanraking in het geval van patiënte M een heilvolle werking zal hebben.
Naar uw verdere aanpak ben ik bijzonder benieuwd. Ik ben er inmiddels zeker van dat mevrouw M bij u in goede handen is. Dat ik daar in eerdere uitlatingen openlijk aan getwijfeld heb verdriet mij inmiddels bijzonder. Mijn toen geuite kritiek was waarlijk onterecht. Ik bied u mijn welgemeende verontschuldigingen aan.

Met hartelijke collegiale groet,

drs.Jan de Man, psycholoog/psychotherapeut.


Fantasie is belangrijker dan kennis - Albert Einstein

 

Paul Gérard
Oppasser

Bericht Nummer: 65
Aangemeld: 04-2003


Beoordeling: nog geen
Stemmen: 0 (Waardeer!)  

Gepost op zondag 08 mei 2005 - 06:42 pm:       

afscheidVoor de afgelopen bijdrage aan dit verhaal was Marny zo 'flauw' om de (schokkende) slotregel weg te laten. Ik heb bedongen dat die toch weer (hoewel iets aangepast) geplaatst werd. Niet iedereen zal dat zijn opgevallen. Vandaar eerst die bijdrage van Marny (Magnifiek Uitzicht), gevolgd door mijn -voorlopig laatste- bijdrage.


Maginifiek Uitzicht

Ik laat zijn woorden tot me doordringen, zware woorden, indringende woorden, bevrijdende woorden.
En dan eindelijk laat ik los. Het gevoel van geen kant meer op kunnen en klem zitten verandert. Mijn verzet, mijn angst, mijn verlangen, mijn onzekerheid, alles kan ik laten gaan. Ik voel me niet langer machteloos, alleen nog maar totaal ontspannen, kalm en gelukkig.
Ik voel dat mijn dokter P. me geen pijn gaat doen en heel even vind ik dat ontzettend jammer maar er komt een ander gevoel voor in de plaats.
Het waanzinnige gevoel van overgave spoelt door mijn lichaam heen.
Voorzichtig kronkel ik onder zijn warme handen. Ik wacht op wat hij wil, ik wacht op waar hij me heen wil leiden. Dan duwt hij me van zijn schoot af en zet me op zijn stoel neer.
“Toe maar”, zegt hij dwingend.
Als een klein meisje laat ik me leiden, alleen voel ik me niet hulpeloos of afhankelijk.
”Kom maar”, zegt hij vriendelijk.
Ik schud mijn hoofd maar toch luisteren mijn vingers. Met licht gespreide benen duw ik mijn heupen omhoog en slaak een kreetje op het moment dat mijn vingers mijn klitje raken. Genietend sluit ik mijn ogen.
“Goed zo”, zegt hij aanmoedigend.
Ik geef me over aan het zalige gevoel van mijn spelende vingers. Ik zwiep mezelf hijgend en kreunend naar grote hoogten en mijn vingers gaan als een razende op en neer. Een dun laagje zweet verschijnt op mijn huid en ik weet instinctief dat mijn dokter P. een magnifiek uitzicht heeft op mijn sensueel kronkelende lijf. De golven van genot stromen door mijn lijf en ik sta op het punt van klaarkomen.
Als ik intuïtief mijn ogen open, zie ik mijn dokter P. op zijn klokje kijken en zegt hij: “Zo was het genoeg voor vandaag.”


Afscheid

Wat voelt haar lichaam heerlijk aan terwijl ze over zijn schoot heen en weer beweegt.
Zo helemaal vrouw en toch ook meisje.
Zo warm.
Zo zacht.
Zo opwindend.
Maar hij moet haar laten gaan.
Ze is niet van hem.
Hij is slechts haar therapeut.
Met moeite kan hij een traan in zijn ogen bedwingen.
Hij moet, ja hij moet.
En voorzichtig helpt hij haar naar zijn stoel, die nu leeg is.
“Toe maar,” fluistert hij, “goed zo.”
En pas als ze haar ogen sluit en opgaat in haar eigen wereld durft hij te mompelen:
“kom maar....”
En hij gaat mee met haar bewegingen, haar genot.
Tot ze naar hem opkijkt.
Wat voelt hij zich laf.
Want het enige dat hij kan uitbrengen, terwijl hij wanhopig naar zijn klokje kijkt, is:
“Zo was het genoeg voor vandaag.
Ehhh, uw uurtje therapie is om.”
En terwijl hij zijn best doet om neutraal te klinken:
“Zullen we een nieuwe afspraak maken?”
verhalen maken dromen waar

 

Marny
Bevlogen lid
Inlognaam: Marny

Bericht Nummer: 143
Aangemeld: 06-2004


Beoordeling: nog geen
Stemmen: 0 (Waardeer!)  

Gepost op maandag 09 mei 2005 - 10:42 am:       

SpreekverbodLieve Anima en Eva,

Meiden, wat ik nú heb meegemaakt …
Zó gaaf …
Maar ook zó vreemd …
Ik was bij mijn dokter P. en ik weet niet precies wat hij heeft gedaan of hoe hij het voor mekaar heeft gekregen, maar ik zat mezelf toch lekker te vingeren, joh.
Het mocht zomaar van hem …
Hij moedigde me zelfs aan …
Toen ik op het punt stond om lekker klaar te komen, keek ik in die prachtige grijsblauwe ogen van hem (stom van me) en toen zei dat het genoeg was en dat we een nieuwe afspraak moesten maken. Eigenlijk heel frustrerend maar het gekke was dat ik het niet erg vond. Hoe kan dat nou? Normaal als ik zo op het laatste moment word tegengehouden, ga ik uit mijn dak, maar deze keer helemaal niet. Mijn dokter P. wilde dat ik stopte en ik stopte …
Zou hij dan toch met zijn ID-hypnose onder mijn vel zijn gekropen?
Hij stuurde me naar huis met een natte poes en het duurde drie dagen. Zolang heb ik het vol kunnen houden voordat ik mezelf op een stoel liet zakken, net zo’n stoel als mijn dokter P. heeft. Ik heb me uitgebreid klaar gevingerd en oh, wat was het lekker. Toen ik een beetje bijgekomen was, stond mijn meester in de deuropening glimlachend naar me te kijken.
Vanaf dat moment heeft hij veel aandacht voor me en ben ik weer helemaal zijn slavinnetje. Hij heeft me niet gestraft maar wel gezegd dat ik vanaf vandaag een spreekverbod heb. Dus ….

Sterkte bij jullie therapeuten en je hoort vanzelf wel weer iets van me als ik weer mag praten.

Knuffie
Marny

PS: Ik had natuurlijk ook gewoon kunnen zeggen dat ik deze zomer mijn roodgestreepte billetjes naar zuid-Frankrijk ga verhuizen, maar het bovenstaande verhaal was oneindig veel leuker om te schrijven. :-))


Soms mag een fantasie een fantasie blijven.


Een verzoek!


Deze site is bedoeld voor discussies/verhalen/vragen/weetjes die wat langer blijven staan.
We willen jullie daarom vragen:
  zorgvuldig te zijn in het opstellen van een reactie.
  kijk even naar de opmaak.
  corrigeer type- en spelfouten
      (een eenvoudige spellingscontrole verschijnt bij de voorbeeldweergave).
  en maak gebruik van de vele opmaak mogelijkheden.
  Echt: het is niet ingewikkeld.
  En wist je dat achter de   button een heleboel verschillende     zitten?


geef hier je reactie op het verhaal en/of op de commentaren van anderen
Je Onderwerp:

Vermeld hier onderwerp, of kopje, of samenvatting, of blikvanger van je reactie.
Je reactie:
Gebruik Opmaakbuttons
Selecteer tekst en klik op de button
of: klik 1 maal voor begincode en nogmaals voor sluitcode
Voor uitleg van de buttons: glij er overheen met je muis
Vet Cursief Onderstrepen maak tekst heel klein maak tekst klein maak tekst groot maak tekst extra groot centreer maak een lijst met bullets maak een genummerde lijst
voorbeelden van de beschikbare fonts + instructie opmaak hulp: geeft uitgebreide uitleg -ook van diversen- plus extra mogelijkheden!
onderstaande buttons geven direct resultaat (selecteer dus geen tekst!):
een kop maken: vet + groot (geen tekst selecteren) plaats je e-mail adres (geen tekst selecteren) Maak een hyperlink (geen tekst selecteren) Voeg clipart plaatje toe (geen sluitcode!) trek een lijn (geen sluitcode) maak wit/spatie (geen sluitcode!) maak een dichte bullet (geen sluitcode!) maak een open bullet (geen sluitcode!) maak een vierkante bullet (geen sluitcode!) maak een een curren - een soort bullet (geen sluitcode!) maak het copyrightteken (geen sluitcode!) { voor gebruik BINNEN opmaakcode (geen sluitcode!) } voor gebruik BINNEN opmaakcode (geen sluitcode!)  ECHTE komma: voor gebruik BINNEN opmaakcode van een TABEL (geen sluitcode!)

Inlognaam: Gebruiksaanwijzing:
Geef je Inlognaam en Wachtwoord.
Aanmelden is verplicht, kostenloos en heel eenvoudig!
Maak gebruik van de vele opmaakbuttons hierboven!
Wachtwoord:
Opties: Je mag HTML opmaakcode in je bericht gebruiken
Activeer eventuele links in je bericht
Actie: