home
spankingforum.nl
smverhalen.nl
Spanking & Sm Forum

Forum:
Welkom
SpankingForum
SM Verhalen
Spanking Verhalen
Overzicht & Uitleg

Zoek op:
verhalen om mee te beginnen   om mee te beginnen
Goud! prachtige en milde verhalen, eerste keus van de Beheerder  prachtig en mild
Verhalen met heel bijzonders volgens de Beheerder - glij over het pictogram om te weten wat    bijzonder
  spanking verhalen
verhaal pictogram
schrijversnaam
uitgebreid zoeken

Nieuw:
Afgelopen Week
Afgelopen 2 Weken
Afgelopen Maand

Handig:
Aanmelden
Log In
Log Uit
Wijzig Profiel
Site-etiquette
FAQ: veelgestelde vragen

Aanbevolen:
Erobird Boekenwinkel

sm & spanking verhalen & forum

Welkom
Forum
Verhalen
Spanking
Verhalen
  Verhalen
Zoeken
Boekwinkel
Aanmelden
Log In  Log Uit


Lijst van personages

 
zie ook helemaal onderaan:

de lijsten speciaal voor deel III en deel IV

 

Het Instituut
alleen degenen die met naam genoemd worden

de Directeur en Advocaat spreken voor zich

Vatjana    couturier & kledingmagazijn
Tess hoofd huishouding
Dora kamermeisje


De Kostschool

de kostschoolmeisjes

Maartje: Klasse-Oudste
haar Gidsmeisje:   Juliette
haar sloofje/
adjudant: Nina*
   
Marjan: Mentor
haar pupil: Moniek
 
Paulien: Mentor
haar pupil: Zofia*
 
Nina*: Mentor
haar pupil: Aya*
 
Marcha: Mentor
haar pupil: Dawn*
 
Sophie: Mentor
haar pupil: Juliette

* de internetmeisjes, jonger dan 18
leeftijd Marjan: 16, in werkelijkheid 18
leeftijd Moniek: 16, in werkelijkheid 27
leeftijd Juliette: 35
leeftijd Sophie: 25
leeftijd Maartje: 27
leeftijd Marcha: 19
leeftijd Paulien: 25


karakterbeschrijving & achtergrond

voor de beschrijving van hun karakters en opdracht:
lees van Instituut naar Kostschool

hier superkort samengevat

Moniek: bibliothecaresse getrouwd onderzocht*
Juliette: diplomate getrouwd met Advocaat opgenomen*
Marjan: havo-diploma serveerster & kamermeisje geschiedenis met Directeur*
Marcha: slavin particulier***   losbandig, onschuldig ogend opgenomen*
Paulien: slavin particulier brutaal onbezonnen initiatiefrijk opgenomen*
Maartje:     slavin InstituutKlasse-Oudste... intern*
Sophie: slavin Instituut vrij onzichtbaar intern*
Zofia: puber leader of the pack, brutaaltje internetmeisje**
Dawn: puber met iedereen goede vriendinnen internetmeisje**
Aya: puber buitenbeentje, doet waar ze zin in heeft   internetmeisje**
Nina: puber meeloopster internetmeisje**

* intern, of opgenomen, of bekend met Het Instituut;
daarnaast indien vermeld ook onderzocht door Het Instituut,
interne meisjes zijn ook onderzocht en opgeleid

** de internetmeisjes zijn geworven via spankingverhalen.nl
zijn jonger dan 18 en mogen daarom niet fysiek gestraft worden

*** getrouwd met de Oude Heerde leraressen
alleen degenen die met naam genoemd worden

Christina: Hoofd Opleiding, of Schoolhoofd
Tess: lerares Gezondheid & avondinspecties
Madame Mélisande:    lerares Frans
Vatjana lerares mode en naailes
juffrouw V.: lerares etiquette, bibliothecaresse
Mary-Lou lerares gymnastiek en ballet
Leonie lerarles koken & kokkin
Dora: dienstmeisje, kamermeisje & slaapwacht 
 
hieronder nog meer Lijsten van Personages

de eerste: geldig vanaf deel III: de Kostschool: “na de rolwisseling”
(de titel zegt het al...)

en de tweede: geldig vanaf deel IV: Het Genootschap

 

De Verhalen:

Berichten Laatste Poster Laatste Post
alleen voor deel III: de Kostschool deel II (vanaf Rolwisseling)
niet lezen als de rollen van mentoren en pupillen nog niet veranderd zijn
dus pas in deel II: alles wordt anders
 06/12/'19
alleen voor deel IV: het Genootschap
alle leden van de Kring: Meesters, Slavinnen en Dienstmeisjes
relaties, functies/beroepen, leeftijden
 08/02/'22
Legenda
icoontjes
pictogrammen


M m: male; F f: female; M F: dominant; m f: sub
 weinig actie, veel gevoelens   actie + gevoelens   veel actie, weinig gevoelens  
   
 overzicht Pictogrammen 
 meer info SubDom icon 
   
Glij over de plaatjes voor uitleg! (uitgezonderd verhalen)
Zoek verhalen op pictogrammen/icoontjes via zoeken!