home
spankingforum.nl
smverhalen.nl
Spanking & Sm Forum

Forum:
Welkom
SpankingForum
SM Verhalen
Spanking Verhalen
Overzicht & Uitleg

Zoek op:
verhalen om mee te beginnen   om mee te beginnen
Goud! prachtige en milde verhalen, eerste keus van de Beheerder  prachtig en mild
Verhalen met heel bijzonders volgens de Beheerder - glij over het pictogram om te weten wat    bijzonder
  spanking verhalen
verhaal pictogram
schrijversnaam
uitgebreid zoeken

Nieuw:
Afgelopen Week
Afgelopen 2 Weken
Afgelopen Maand

Handig:
Aanmelden
Log In
Log Uit
Wijzig Profiel
Site-etiquette
FAQ: veelgestelde vragen

Aanbevolen:
Erobird Boekenwinkel

sm & spanking verhalen & forum

Welkom
Forum
Verhalen
Spanking
Verhalen
  Verhalen
Zoeken
Boekwinkel
Aanmelden
Log In  Log Uit

 

Een verhaal van:  
Paul Gérard


  Oppasser


Beoordeling: nog geen

Vind je dit verhaal erg goed
of juist niet
geef dan hier je waardering:
 (Waardeer!)
Aantal waarderingen tot nu toe: 0

Gepost op dinsdag 08 november 2011 - 01:55 pm:       


Het gebouw


waarin we rondgeleid worden in het Gebouw van het Instituut
Dit verhaal bevat afbeeldingen die op een smartphone de leesbaarheid zeer verslechteren.
Daarom heb ik ook het ook als pdf geplaatst. Gebruik dan deze link:
Het gebouw (als pdf)

Hoewel het Gebouw anderhalve eeuw oud was, telde haar geschiedenis niet meer dan tien jaren. Natuurlijk, het had vele bewoners gekend, maar die waren van een dermate troosteloze oninteressantheid dat ze reeds waren vergeten op de dag dat een nieuwe bewoner het pand betrok. Ook het Gebouw zelf, zowel haar façade als haar interieur, was grijs als haar voormalige bewoners. In niets was het bijzonder. Groot was het inderdaad, maar ten opzichte van soortgelijke huizen juist weer klein. Het kon zelfs niet lelijk genoemd worden. Kortom, het was opvallend in zijn onopvallendheid.
Nadat de laatste oninteressante bewoners het hadden verlaten, had het huis dan ook jaren leeg gestaan, zonder dat krakers er bezit van hadden genomen. Het was zuiver aan de ongeduldige erfgenamen te danken geweest, die het uiteindelijk voor een belachelijk lage prijs aangeboden hadden, dat het huis gekocht was door het Instituut. Dat was een slimme zet geweest. Niet alleen was een zekere onopvallendheid zeer gewenst voor het Instituut, het was nu mogelijk het tegen een prijs te verkrijgen die anders nooit haalbaar zou zijn geweest.

Het uiterlijk had het Instituut het Gebouw dan ook niet veranderd. Binnen had zij met name de indeling van de beneden verdieping intact gelaten. De zolder en de kelder werden echter rigoureus aangepakt, terwijl op de tussenverdieping de inbouw van twee privé appartementen opvallend is.
Wat echter wel grondig was gewijzigd waren de leidingen. Niet alleen werd het elektriciteitsnet volledig vernieuwd, deze klus werd meteen aangegrepen om een heel surplus aan kabels aan te leggen. Elke kamer kan hierdoor voorzien worden van verborgen microfoons en camera’s.

Alle kamers hebben heden ten dage direct dan wel indirect een functie binnen het proces van diagnose en opleiding. Zo zijn er niet alleen cellen en strafruimtes in overvloed, maar ook in veel verschijningsvormen. Vanzelfsprekend is de balustrade op de eerste verdieping geschikt gemaakt om meisjes overheen te laten buigen en vast te ketenen, zodat ze -starend naar de verdieping onder hen- de zweep op hun billen konden voelen. Tussen keuken en eetzaal kunnen de meisjes zich natuurlijk oefenen in het naakt en geketend bedienen. En op de zolderverdieping werd een hotelkamer en een peeskamertje ingericht, zodat meisjes ook in een dergelijke ‘publieke’ sfeer hun diensten kunnen aanbieden, dan wel daartoe gedwongen worden. Het klaslokaal wordt niet alleen gebruikt om op te leidde, maar ook om vrouwen desgewenst te reduceren tot -ondeugende- schoolmeisjes, die vanzelfsprekend straf verdienden; de fotofilmstudio niet alleen om de meisjes in alle (toe)standen te filmen en fotograferen, maar ook om hen te exhibitioneren.
Bijzonder is hoewel alle kamers op slot kunnen, alleen de voordeur en de controlekamer dat ook daadwerkelijk zijn. Zelfs de cellen worden nooit afgesloten, maar dat is ook volstrekt onnodig. Immers, slavinnen kunnen desgewenst altijd geketend worden. Waarbij gezegd dat ook dan een slavin òf zichzelf los kan maken, òf dat zij door een medewerker bewaakt wordt. Slavinnen die onbevoegd een vertrek binnengaan zijn echter niet te benijden...

We geven een korte rondleiding door het Gebouw.
(de cijfers in de legenda geven de functie van een ruimte aan
de nummers 1-16 zijn voor ruimtes die op meerdere verdiepingen voorkomen
de letters geven specifieke ruimtes aan die in het verhaal genoemd worden)


beneden verdieping

De beneden verdieping wordt gedomineerd door de grote hal, vide en statietrappen naar boven. De laatste biedt aan de rechterzijde daaronder ook ruimte voor een brede trap naar de kelder.
Natuurlijk is daar ook de imposante directiekamer, die volledig in oude stijl gerestaureerd is. De grote eetkamer daarnaast heeft eveneens zijn oorspronkelijke functie behouden. Zelfs de oude bibliotheek was behouden gebleven, alsmede de daarmee verbonden kostbaarhedenkamer.

De grootste ruimte op deze verdieping is echter het theater met toneel. Het laat zich raden dat de voorstellingen die daar regelmatig gegeven worden, niet voor een gewoon publiek bestemd zijn.
In de opslagruimte van het theater bevindt zich tenslotte een verborgen trap naar de gesloten afdeling de kelder. Deze trap is zowel toegangkelijk via de theaterzaal, als het toneel en de kostbaarhedenkamer.
5 eetzaal20 theater
6 keuken21 toneel
9 kleedkamer     22 bibliotheek
11 cel23 kostbaarheden
14 toiletten24 directiekamer
15 lift25 secretariaat
16 opslag26 administratie
trap kelder:
27 open afdeling
28 gesloten afdeling
eerste verdieping

Een statige trap leidt naar de eerste verdieping. Het hart van deze verdieping wordt gevormd door de balustrade die uitkijkt op de hal beneden. Daar bevindt zich ook de glazen cel: een cel met glazen wanden en spiegels als vloer en plafond, zodat een meisje zich altijd van alle kanten bekeken weet. Ze mag dan van geluk spreken als ze voor de nacht een matras krijgt.
Hier is ook de grote zitkamer met zijn massieve en statige leren fauteuils te vinden -waar menig meisje op weinig orthodoxe wijze mee kennis maakt- en een professionele foto- en filmstudio. In het grote klaslokaal wanen de meisjes zich op de kostschool, en op de medische onderzoeksruimte in een ziekenhuis, met vermeldenswaardig aldaar de grote gynaecologische stoel.
Het naai-atelier voorziet in alle denkbare en ondenkbare kledingstukken, zo nodig aangevuld uit de grote voorraad op zolder.
Het spreekkamertje met cel daarnaast ontmoette Moniek de advocaat. In de studeerkamer (3a) ontving de Directeur Juliette om daarna naar de logeerkamer (4) te verhuizen. Later werd ze voor de nacht vastgeketend in de cel daarnaast (11), en de daaropvolgende nacht in de cel tegenover de trap.
Last but not least zijn op deze verdieping de privé vertrekken van de Directeur en Juffrouw V te vinden, hoewel bescheiden van afmetingen, toch van alle gemakken voorzien.
1 woonkamer14 toiletten
2 slaapkamer15 lift
3 studeerkamer16 opslag
4 logeerkamer30 klaslokaal
5 eetzaal31 foto en film studio
6 keuken32 naaiatelier
7 ontspanning33 balustrade
8 onderzoek
10 wachtkamer/ondervraging     privé vertrekken
11 cela Directeur
12 glazen celb Juffrouw V.
13 badkamerc advocaat (gebruikt door)zolder

Twee open trappen leiden naar de bovenste verdieping, waar men uitkomt op een grote lege ruimte, tevens in gebruik als gymzaal. Ook is er de enige ruimte te vinden waar het -vrouwelijke- deel van het personeel zich onbezorgd kan ontspannen: daar gelden de strikte en uitgebreide wetten van het Instituut niet. Hoewel ook daar de Directeur onder en boven de wet staat....
De hotelkamer, met zijn ouderwetse bed met koperen stijlen, en het roze en zwoele peeskamertje daarnaast, werden al genoemd. De slaapzaal en de verschillende slaapkamertjes vullen de gehele linkervleugel. Hoewel vooral bedoeld voor kostschoolmeisjes dan wel personeel, geeft het grote aantal bedden aan hoeveel vrouwen het Instituut wel niet kan huisvesten indien zij dat wenst. Zijn alle bedden hier bezet, inclusief alle stapelbedden op de slaapzaal dat kan men hier alleen al 46 slavinnen huisvesten, tellen we daar de cellen van met name de kelder mee, dan komen we op het verbijsterende getal van 93 slavinnen die intern gehuisvest kunnen worden. Tijdens de grote internationale slavinnenmarkt een jaar geleden was dat inderdaad -op een aantal bedden na die voor enkele zéér hooggeplaatste heren gereserveerd waren- ook het geval. Maar van deze roemruchte verkoop in het theater beneden zult u ongetwijfeld nooit gehoord hebben...
1 woonkamer40 gymzaal
2 slaapkamer41 slaapzaal
4 logeerkamer42 hotelkamer
7 ontspanning     43 peeskamer
8 onderzoek44 kledingmagazijn
13 badkamerc kostschoolmeisjes
16 opslagd Klasse-Oudste
e Dorakelder

Daar de beneden verdieping zich ruim een meter boven het maaiveld bevindt ligt de kelder slechts ten dele onder de grond: anderhalve meter namelijk. Rondom bevinden zich overal ramen, die echter desgewenst volledig verduisterd kunnen worden. Maar gewoonlijk is dat niet het geval en kan een meisje zelfs het raam openen als zij dat wenst.
Dat geldt niet voor de controle kamer, die is altijd licht verduisterd. Hier bevinden zich een groot aantal beeldschermen waar permanent alle ruimtes in het gebouw in de gaten gehouden wordt, zelfs die van de privé vertrekken.

Links komt men in het meest publieke gedeelte van het cellencomplex van het Gebouw. Hier is de cel te vinden waarin een meisje nauwelijks nog het gevoel hoefde te hebben gekerkerd te zijn, daar een tweekamer appartement tot haar beschikking stond.
Als aanvullende dienstverlening aan de reeds onderzochte en opgeleide meisjes -en vooral aan hun gebieders- kan het Instituut zo een meisje voor lange tijd in bewaring nemen. Vaak gebeurt het dat de heer en meester een week, een maand, een kwartaal, zijn meisje alleen moet laten voor -bijvoorbeeld- een dienstreis. Zo weet hij haar in ‘verzekerde bewaring’.
Ook de andere verblijfscellen zijn hier gesitueerd, waar de meisjes die voor langere tijd in opleiding zijn, kunnen overnachten, of, indien zij om welke reden dan ook niet gewenst zijn, de dag kunnen doormaken. Ook de vrouwelijke personeelsleden maken regelmatig gebruik van één van deze ruimtes, vrijwillig, dan wel gedwongen. Vanzelfsprekend kunnen de meisjes ook hier op het bed of tegen de muur geketend worden.
Direct aansluitend aan de verblijfscellen bevindt zich de grote strafzaal, zodat de meisjes desgewenst direct na hun slaap gegeseld kunnen worden. Het spreekt voor zich dat deze zaal bijzonder rijk van diverse werktuigen voorzien is. Aan één zijde van de strafzaal vindt men een aantal strafcellen, waar degene in afwachting van hun straf opgesloten worden; de wachtcellen, waar meisjes gedurende hun straf vastgeketend worden met zicht op de strafzaal, en ten slotte de open rust- en wachtruimte, die men desgewenst kan afsluiten met glazen schuifdeuren (10 links).

Rechts in de kelder is de gesloten of ‘stille’ afdeling te vinden, gescheiden van de ‘publieke’ kelder door de grote opslagkelder. Hier komt men in het gedeelte van het Gebouw dat de meisjes het meeste vreesden. Als men een meisje in het ongewisse wilde laten waar ze in verzeild was geraakt, gebruikte men zelfs de smalle trap die uitkwam in de opslagruimte van het theater. Maar meestal gebruikte men de ‘donkere gang’ naast de trap om zich via het open gedeelte naar het gesloten gedeelte te begeven.
Hier blijven de deuren echter altijd gesloten, hoewel dus niet op slot. Alle cellen hier zijn zeer goed geïsoleerd. Vaak laat men zelfs een aangrenzende cel nog leeg, zodat alleen het halen en brengen van de slavinnen gehoord kan worden en dat slechts aan het gerinkel van hun kettingen. Hoewel dat eerlijk gezegd vaker door middel van een geluidsopname geschiedde dan dat er daadwerkelijk op deze wijze een meisje vervoerd werd...
Was ook dat geluid een te grote toegeeflijkheid dan waren er de observatiecellen, waar de licht- en geluidssluis er voor zorgde dat de meisjes in volstrekte eenzaamheid en onwetendheid geobserveerd konden worden: noch licht noch geluid hoefde hier door te dringen en door het speciale glas kon men de meisjes ongemerkt bespieden. Daarom was de zogenaamde ‘donkere gang’ ook slechts verlicht door een ‘doka verlichting’. Bij de omliggende isoleercellen trad dan ook een automatische verduistering in als hier een deur geopend werd. Vergat een meisje die in te schakelen dat werd zij daarvoor standaard zeer zwaar gestraft.
2 slaapkamer 50 controlekamer
7 ontspanning 51 bewaking
8 onderzoek 52 donkere gang
9 kleedkamer 53 strafzaal
10 wachtkamer     54 kerker
12 glazen cel 55 verblijfscel
13 badkamer 56 isoleercel
15 lift 57 observeercel
16 opslag 58 wachtcellen
59 strafcel
entree:
60 open afdelingh 1e cel Moniek
61 gesloten afdeling    k studeerkamer Moniek


Verdiende men straf, straf waarvoor de normale eenzame opsluiting nog onvoldoende was, dan gebeurde het tegenovergestelde: dan werd een meisje opgesloten in een glazen cel. Je vindt ze in zowel de open als de gesloten afdeling, alsmede op de eerste verdieping. Standaard werden de meisjes hier naakt opgesloten, zichtbaar voor iedereen die langs liep, maar toch geïsoleerd, daar men er voor gezorgd had dat deze geluiddicht was. Dit laatste overigens in afwijking van de glazen cel op de eerste verdieping. Daar kon men gewoon met het opgesloten meisje praten. Wat weer haar eigen vernederende waarde had.
Zorgde een verblijf in de isoleer- en observatiecellen -na wellicht gemarteld te zijn in de kleine martelkelder- vaak dat het lijden eindeloos leek te duren, wanneer eindeloos nog niet voldoende was en men wilde dat een meisje zich volledig verworpen en gekerkerd voelde, dan was daar, in de uiterste hoek van deze isoleerafdeling een smalle stenen trap die leidde naar een echte kerker: een hol met ruwe en klamme muren en een lemen vloer, slechts opgesierd door de kettingen waarmee de gevangene aan vastgeklonken kon worden.

verschil in cellen
Vatten we de functies van de verschillende cellen kort samen dan is dit wat hen onderscheidt:
55 verblijfscel cel voor langer verblijf, mag gaan en staan waar ze wil, heeft vrij contact met andere slavinnen
56    isoleercel cel voor langer verblijf, mag de cel niet verlaten
57 observeercel     cel voor korter verblijf, kan (onwetend) van alle kanten geobserveerd worden
58 wachtcellen deurloze cel voorafgaand aan een bestraffing
59 strafcel verblijf hier wordt altijd als straf ervaren, door voortdurende confrontatie met straffen van derden
11 cel voor divers gebruik (zie hier boven)
12 glazen celglazen wanden, spiegels als vloer en plafond
54 kerkervoor gruwel verblijf (tegenovergesteld effect van glazen cel)


over de plattegrond:
De diepte van het pand is 23 meter. De lengte 40 meter
De uitbouwen links en rechts hebben aan drie zijden een oplopend dak; bij de buitenmuur is de stahoogte 1,5 meter, 2,5 meter vanaf de muur 2 meter. Het centrale deel van de zolder is 3 meter hoog.
De hoogte van de beneden verdieping is 4 meter, de eerste verdieping 3,50 meter.© Paul Gérard


verhalen maken dromen waar      naar het vorige hoofdstuk/verhaalnaar het volgende hoofdstuk/verhaal      


Een verzoek!


Deze site is bedoeld voor discussies/verhalen/vragen/weetjes die wat langer blijven staan.
We willen jullie daarom vragen:
  zorgvuldig te zijn in het opstellen van een reactie.
  kijk even naar de opmaak.
  corrigeer type- en spelfouten
      (een eenvoudige spellingscontrole verschijnt bij de voorbeeldweergave).
  en maak gebruik van de vele opmaak mogelijkheden.
  Echt: het is niet ingewikkeld.
  En wist je dat achter de   button een heleboel verschillende     zitten?


geef hier je reactie op het verhaal en/of op de commentaren van anderen
Je Onderwerp:

Vermeld hier onderwerp, of kopje, of samenvatting, of blikvanger van je reactie.
Je reactie:
Gebruik Opmaakbuttons
Selecteer tekst en klik op de button
of: klik 1 maal voor begincode en nogmaals voor sluitcode
Voor uitleg van de buttons: glij er overheen met je muis
Vet Cursief Onderstrepen maak tekst heel klein maak tekst klein maak tekst groot maak tekst extra groot centreer maak een lijst met bullets maak een genummerde lijst " >
voorbeelden van de beschikbare fonts + instructie opmaak hulp: geeft uitgebreide uitleg -ook van diversen- plus extra mogelijkheden!
onderstaande buttons geven direct resultaat (selecteer dus geen tekst!):
een kop maken: vet + groot (geen tekst selecteren) plaats je e-mail adres (geen tekst selecteren) Maak een hyperlink (geen tekst selecteren) Voeg clipart plaatje toe (geen sluitcode!) trek een lijn (geen sluitcode) maak wit/spatie (geen sluitcode!) maak een dichte bullet (geen sluitcode!) maak een open bullet (geen sluitcode!) maak een vierkante bullet (geen sluitcode!) maak een een curren - een soort bullet (geen sluitcode!) maak het copyrightteken (geen sluitcode!) { voor gebruik BINNEN opmaakcode (geen sluitcode!) } voor gebruik BINNEN opmaakcode (geen sluitcode!)  ECHTE komma: voor gebruik BINNEN opmaakcode van een TABEL (geen sluitcode!)

Inlognaam: Gebruiksaanwijzing:
Geef je Inlognaam en Wachtwoord.
Aanmelden is verplicht, kostenloos en heel eenvoudig!
Maak gebruik van de vele opmaakbuttons hierboven!
Wachtwoord:
Opties: Je mag HTML opmaakcode in je bericht gebruiken
Activeer eventuele links in je bericht
Actie: